Hoe wordt mijn box 3-inkomen over 2023 berekend? (2024)

Het box 3-inkomen in 2023 wordt berekend volgens de nieuwe wetgeving. Daarbij gaan we uit van de werkelijke verdeling van uw vermogen. Bij de berekening gebruiken we fictieve rendementspercentages die dicht bij de werkelijke rendementspercentages liggen. Kijk welke percentages dit zijn en hoe de berekening werkt.

Rendementspercentages 2023

In 2023 gebruiken we fictieve rendementspercentages die dicht bij het werkelijke rendement van uw box 3-inkomen liggen. Daarom gebruiken we voor uw bezittingen 2 verschillende percentages: 1 voor uw banktegoeden, en een ander voor uw beleggingen en andere bezittingen. Voor uw schulden gebruiken we een 3e percentage.

Dit zijn de rendementspercentages voor 2023:

 • Banktegoeden: 0,01%

  Hieronder vallen alleen de volgende bezittingen:

  • bank- en spaartegoeden in Nederland
  • bank- en spaartegoeden buiten Nederland
  • contant geld dat boven de vrijstelling uitkomt
  • premiedepots
  • het niet vrijgesteld deel van uw groene spaartegoeden
  • uw aandeel in het vermogen van een 'vereniging van eigenaren (VvE)
  • een geldbedrag dat u naar de derdenrekening van een notaris hebt overgemaakt
 • Beleggingen en andere bezittingen: 6,17%

  Hieronder vallen beleggingen en alle andere bezittingen die niet onder banktegoeden vallen. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

  • aandelen, obligaties, effecten en andere beleggingen
  • het niet vrijgestelde deel van uw groene beleggingen
  • overige vorderingen (behalve vorderingen tussen fiscale partners of tussen ouders en minderjarige kinderen)
  • een 2e woning in Nederland
  • een 2e woning buiten Nederland
  • een woning die u verhuurt
  • overige onroerende zaken
  • cryptovaluta
  • een lot waarop een prijs is gevallen
 • Schulden: 2,46%

  Hieronder vallen alle schulden die u in box 3 moet aangeven. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

  • schulden voor bijvoorbeeld een auto of een vakantie
  • negatief saldo op een bankrekening
  • schulden voor de financiering van aandelen, obligaties, effecten en andere beleggingen
  • schulden voor een 2e woning of overige onroerende zaken
  • (hypotheek)schulden die u niet in box 1 mag aftrekken
  • een bedrag van levenlanglerenkrediet dat u moet terugbetalen
  • erfbelasting
  • een schuld door een schenking op papier (behalve de schuld tussen fiscale partners of tussen ouders en minderjarige kinderen)

Het percentage voor beleggingen en andere bezittingen staat al vast. De percentages voor banktegoeden en schulden zijn nog voorlopig. Begin 2024 stellen we die percentages vast. De vastgestelde percentages gebruiken we bij uw definitieve aanslag.

De volledige lijst met bezittingen en schulden die u moet aangeven in box 3 staat op Wat zijn uw bezittingen en schulden?

De oude rekenmethode is niet meer van toepassing

Voor de jaren 2017 tot en met 2022 berekenden wij uw box 3-inkomen met de oude en de nieuwe methode. De gunstigste methode werd vervolgens toegepast. Dat geldt voor 2023 niet meer. We berekenen uw box 3-inkomen alleen nog maar met de nieuwe methode.

Berekening van uw box 3-inkomen 2023

Zo berekent u het box 3-inkomen in 2023:

 1. Bereken het belastbaar rendement

  Gebruik de voorlopige rendementspercentages die we hierboven noemen om het rendement per soort vermogen uit te rekenen. U gaat uit van de waarde van uw bezittingen en schulden op 1 januari 2023.

  Het rendement van banktegoeden telt u op bij het rendement van beleggingen en andere bezittingen. Van het totaal trekt u het rendement van de aftrekbare schulden af. Dit is uw belastbaar rendement.

 2. Bereken uw rendementsgrondslag

  Daarnaast berekent u uw rendementsgrondslag. Dat zijn uw bezittingen min uw schulden. Uw schulden mag u niet helemaal aftrekken. Van uw schulden trekt u eerst de drempel af.

 3. Bereken uw grondslag sparen en beleggen

  Van uw rendementsgrondslag (uitkomst stap 2) trekt u het heffingsvrij vermogen af. Dan hebt u de grondslag sparen en beleggen. U mag de grondslag verdelen als u een fiscaal partner hebt. Elke verdeling mag als het totaal maar 100% is.

 4. Bereken uw aandeel in de rendementsgrondslag

  U deelt uw aandeel in de grondslag sparen en beleggen (uitkomst stap 3) door de rendementsgrondslag (uitkomst stap 2) en vermenigvuldigt dit met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma. Dit percentage is uw aandeel in de rendementsgrondslag.

 5. Bereken uw voordeel uit sparen en beleggen

  U vermenigvuldigt uw belastbaar rendement (uitkomst stap 1) met dit percentage (uitkomst stap 4). De uitkomst is uw box 3-inkomen.

 6. bereken hoeveel belasting u moet betalen in box 3

  Vermenigvuldig het belastingtarief voor box 3 in 2023 (32%) met het voordeel uit sparen en beleggen (uitkomst stap 5).

 • Rekenvoorbeeld 2023 zonder fiscaal partner

  U hebt € 150.000 spaargeld. U hebt geen fiscaal partner.

  Stap 1: bereken het belastbaar rendement

  Banktegoeden: €150.000 × 0,01% = €15

  Het belastbaar rendement is € 15

  Stap 2: bereken uw rendementsgrondslag

  Bezittingen: €150.000

  Aftrekbare schulden: €0

  Vermogen: €150.000 - €0 = €150.000

  Stap 3: bereken de grondslag sparen en beleggen

  Van de rendementsgrondslag (uitkomst stap 2) trekt u het heffingsvrij vermogen af. Dat is uw grondslag sparen en beleggen.

  Het heffingsvrijvermogen is in 2023 €57.000.

  rondslag sparen en beleggen: €150.000 - €57.000 = €93.000

  Stap 4: bereken uw aandeel in de rendementsgrondslag

  Deel uw aandeel in de grondslag sparen en beleggen (uitkomst stap 3) door uw rendementsgrondslag (uitkomst stap 2). En vermenigvuldig de uitkomst met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma.

  €93.000 ÷ €150.000 × 100 = 62,00%

  Stap 5: bereken uw voordeel uit sparen en beleggen

  Het voordeel uit sparen en beleggen is uw belastbaar rendement (uitkomst stap 1) vermenigvuldigd met uw aandeel in de rendementsgrondslag (uitkomst stap 4).

  €15 × 62,00% = € 9

  Stap 6: bereken hoeveel belasting u moet betalen in box 3

  Vermenigvuldig het belastingtarief voor box 3 (32%) met het voordeel uit sparen en beleggen (uitkomst stap 5).

  32% × €9 = €2 belasting.

 • Rekenvoorbeeld 2023 met fiscaal partner

  U hebt €350.000 spaargeld. U hebt een fiscaal partner.

  Stap 1: bereken het belastbaar rendement

  Banktegoeden: €350.000 × 0,01% = € 35

  Het belastbaar rendement is € 35.

  Stap 2: bereken uw rendementsgrondslag

  Bezittingen: €350.000

  Aftrekbare schulden: €0

  Vermogen: €350.000 - €0 = €350.000

  Stap 3: bereken de grondslag sparen en beleggen

  Van de rendementsgrondslag (uitkomst stap 2) trekt u het heffingsvrij vermogen af. Dat is de grondslag sparen en beleggen.

  Het heffingsvrijvermogen is in 2023 €57.000 per persoon. Dus voor u en uw fiscaal partner samen €114.000.

  Grondslag sparen en beleggen: €350.000 - €114.000 = €236.000.

  De grondslag sparen en beleggen mag u verdelen tussen u en uw fiscale partner. In dit voorbeeld geven u en uw fiscaal partner ieder de helft van de grondslag sparen en beleggen op. Dus ieder €118.000.

  Stap 4: bereken uw aandeel in de rendementsgrondslag

  Deel uw grondslag sparen en beleggen (uitkomst stap 3) door de rendementsgrondslag (uitkomst stap 2). De uitkomst vermenigvuldigt u met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma.

  Uw aandeel: €118.000 ÷ €350.000 × 100 = 33,71%

  Voor uw fiscaal partner is de uitkomst van deze berekening hetzelfde.

  Stap 5: bereken uw voordeel uit sparen en beleggen

  Het voordeel uit sparen en beleggen is het belastbaar rendement (uitkomst stap 1) vermenigvuldigd met uw percentage van het aandeel in de rendementsgrondslag (uitkomst stap 4).

  Uw voordeel uit sparen en beleggen: €35 × 33,71% = €11

  Het voordeel uit sparen en beleggen voor uw fiscaal partner: €35 × 33,71% = €11

  Stap 6: bereken hoeveel belasting u moet betalen in box 3

  Vermenigvuldig het belastingtarief voor box 3 in 2023 (32%) met het voordeel uit sparen en beleggen (uitkomst stap 5).

  32% × €11 = €3 belasting.

  Voor uw fiscaal partner is de uitkomst van deze berekening hetzelfde.

 • Rekenvoorbeeld 2023 met fiscaal partner en verschillende soorten vermogen

  U hebt een fiscaal partner. Samen met uw partner hebt u de volgende bezittingen en schulden:

  • €100.000 aan spaargeld
  • beleggingen met een waarde van €150.000
  • een schuld van €50.000

  Stap 1: bereken het belastbaar rendement

  Banktegoeden: €100.000 × 0,01% = € 10

  Beleggingen en andere bezittingen: €150.000 × 6,17% = €9.255

  Het rendement op de bezittingen is in totaal €9.265.

  Van de schuld moet u eerst de drempel aftrekken. De drempel is €3.400 per persoon. Dus voor u samen € 6.800.

  De aftrekbare schuld is: €50.000 - €6.800 = €43.200.

  Het rendement op de aftrekbare schulden: €43.200 × 2,46% = €1.063

  Het belastbaar rendement is €9.265 – €1.063 = €8.202.

  Stap 2: bereken uw rendementsgrondslag

  Bezittingen: €100.000 + €150.000 = €250.000

  Aftrekbare schulden: €43.200

  Rendementsgrondslag: €250.000 - €43.200 = €206.800

  Stap 3: bereken de grondslag sparen en beleggen

  Van de rendementsgrondslag (uitkomst stap 2) trekt u het heffingsvrij vermogen af. Dat is de grondslag sparen en beleggen.

  Het heffingsvrijvermogen is in 2023 €57.000 per persoon. Dus voor u en uw fiscaal partner samen €114.000.

  Grondslag sparen en beleggen: €206.800 − €114.000 = €92.800.

  De grondslag sparen en beleggen mag u verdelen tussen u en uw fiscaal partner zolang het totaal maar 100% is. In dit voorbeeld geeft u zelf de volledige grondslag sparen en beleggen op. Dus €92.800.

  Stap 4: bereken uw aandeel in de rendementsgrondslag

  Deel uw grondslag sparen en beleggen (uitkomst stap 3) door de rendementsgrondslag (uitkomst stap 2). De uitkomst vermenigvuldigt u met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma.

  Uw aandeel: 92.800 ÷ €206.800 × 100 = 44,87%

  Stap 5: bereken uw voordeel uit sparen en beleggen

  Het voordeel uit sparen en beleggen is het belastbaar rendement (uitkomst stap 1) vermenigvuldigd met uw percentage van het aandeel in de rendementsgrondslag (uitkomst stap 4).

  Voordeel uit sparen en beleggen: €8.202 × 44,87% = €3.680

  Stap 6: bereken hoeveel belasting u moet betalen in box 3

  Vermenigvuldig het belastingtarief voor box 3 in 2023 (32%) met het voordeel uit sparen en beleggen (uitkomst stap 5).

  32% × €3.680 = €1.177 belasting.

Expertise in Box 3 Income Calculation

Als expert op het gebied van belastingen en financiën, kan ik uitleggen hoe het box 3-inkomen in 2023 wordt berekend volgens de nieuwe wetgeving. De berekening van het box 3-inkomen is gebaseerd op de werkelijke verdeling van uw vermogen en maakt gebruik van fictieve rendementspercentages die dicht bij de werkelijke rendementspercentages liggen. Deze percentages verschillen voor banktegoeden, beleggingen en schulden. Ik zal de concepten en berekeningsmethoden in detail bespreken.

Rendementspercentages 2023

In 2023 worden fictieve rendementspercentages gebruikt die dicht bij het werkelijke rendement van uw box 3-inkomen liggen. Voor banktegoeden wordt een percentage van 0,01% gebruikt, terwijl voor beleggingen en andere bezittingen een percentage van 6,17% wordt toegepast. Voor schulden wordt een percentage van 2,46% gebruikt.

Berekening van Box 3-inkomen 2023

De berekening van het box 3-inkomen in 2023 omvat verschillende stappen:

 1. Bereken het belastbaar rendement: Dit omvat het berekenen van het rendement per soort vermogen op basis van de voorlopige rendementspercentages.
 2. Bereken de rendementsgrondslag: Dit omvat het bepalen van uw bezittingen minus uw schulden, waarbij aftrekbare schulden eerst van de schulden worden afgetrokken.
 3. Bereken de grondslag sparen en beleggen: Dit omvat het aftrekken van het heffingsvrij vermogen van de rendementsgrondslag.
 4. Bereken uw aandeel in de rendementsgrondslag: Dit omvat het bepalen van uw percentage van de rendementsgrondslag.
 5. Bereken uw voordeel uit sparen en beleggen: Dit omvat het vermenigvuldigen van het belastbaar rendement met uw percentage van de rendementsgrondslag.
 6. Bereken de belasting in box 3: Dit omvat het vermenigvuldigen van het belastingtarief voor box 3 met het voordeel uit sparen en beleggen.

Deze berekeningsmethode is van toepassing op zowel individuen met als zonder fiscaal partner, en het biedt een gestructureerde manier om het box 3-inkomen te bepalen op basis van verschillende soorten vermogen en schulden.

Rekenvoorbeelden

Er worden ook rekenvoorbeelden gegeven om de berekeningsmethode te verduidelijken, zoals het berekenen van het belastbaar rendement, de rendementsgrondslag, het aandeel in de rendementsgrondslag en de uiteindelijke belasting die moet worden betaald in box 3. Deze voorbeelden illustreren hoe de berekeningsmethode wordt toegepast in verschillende situaties, zoals met of zonder fiscaal partner en met verschillende soorten vermogen en schulden.

De nieuwe berekeningsmethode voor het box 3-inkomen in 2023 biedt een transparante en gestructureerde aanpak om de belasting op vermogen te bepalen, rekening houdend met verschillende rendementspercentages en vermogenscategorieën.

Hopelijk biedt deze uitleg een duidelijk inzicht in de concepten en berekeningsmethoden die worden gebruikt bij het bepalen van het box 3-inkomen in 2023. Mocht u nog meer vragen hebben, dan help ik u graag verder.

Hoe wordt mijn box 3-inkomen over 2023 berekend? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated:

Views: 5925

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.